ODSTĄPIENIE OD UMOWY w sklepie BIBABU.PL

Informacje na temat procedury odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Kupujący może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy dostarczony wraz z zamówieniem przez Sklep lub pobrany i wydrukowany ze strony internetowej www.bibabu.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sprzedający prześle niezwłocznie do Klienta potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

4. Klient powinien odesłać zwracany produkt lub produkty na adres Sklepu tj. : Bibabu.pl, os. Albertyńskie 1-2, lok. 223, 31-851 Kraków.

5. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Sprzedający w ciągu 7 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy dokona zwrotu ceny produktu wraz z kosztami transportu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).

7. Koszty związane ze zwrotem ponosi Sklep.

8. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeśli chcielibyście nas o coś zapytać, piszcie: biuro@bibabu.pl Zapraszamy! Zespół BiBaBu.pl