Polityka prywatności sklepu internetowego bibabu.pl:

1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W bibabu.pl bierzemy pod uwagę zaufanie, jakim obdarzają nas osoby, których dane zbieramy Zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy obowiązek  je chronić, chroniąc prywatność osób, które dane te nam przekazują. Dlatego też dokładamy wszelkich starań by dbać o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników naszej strony internetowej.

Niniejszy dokument, Polityka prywatności, określa sposoby i cele gromadzenia danych osobowych osób przekazujących nam swoje dane w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu internetowego www.bibabu.pl  poprzez formularze dostępne na stronie internetowej oraz ich zasady przetwarzania.

2. Postanowienia ogólne

1.  Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku i stanowi załącznik do Regulaminu znajdującego się pod adresem URL: https://www.bibabu.pl/regulamin Akceptacja regulaminu oznacza także akceptację załącznika do niego – Polityka prywatności w sklepie bibabu.pl
2.  Niniejsza polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje obowiązującej  Polityki ochrony danych osobowych obowiązującej w OSO Edyta Polańska
3.  W przypadku osób, które odwiedzają naszą stronę, stosowane są postanowienia Polityki Prywatności w obecnie obowiązującej wersji. Korzystanie ze strony internetowej oznacza akceptację zapisów Polityki Prywatności.
4  .Dla łatwiejszego odbioru zapisów Polityki Prywatności pozwoliliśmy sobie zastąpić termin „Użytkownik” wymiennie określeniem „Ty”, a, „Usługodawca” zastąpiliśmy wymiennie określeniami „My” lub „bibabu.pl” Określenia „serwis”, „strona” „sklep”, „witryna” oznaczają stronę internetową w domenie www.bibabu.pl należącą do Usługodawcy. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5.  Dane osobowe, które nam podajesz w formularzach udostępnionych na u są traktowane jako poufne i są widoczne jednie dla uprawionych osób po stronie Gegenbauer Polska Sp. z o.o.
6.  Dla zapewnienia bezpieczeństwa danych i prywatności osób korzystających z witryny używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL), który zapewnia bezpieczeństwo danych

3. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem, który na podstawie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych decyduje o tym, w jakim celu i jakimi środkami przetwarza przekazane przez Ciebie dane osobowe, jest  Edyta Polańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą OSO Edyta Polańska, 30-836 Kraków, ul. Jerzmanowskiego 26/89, NIP 6792458372

4. Bezpieczeństwo przetwarzania danych

1.  Przywiązujemy szczególną uwagę do poszanowania Twojej prywatności, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności stosujemy zasady określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2.  Dane osobowe zbierane są przez nas dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dokładamy szczególnej staranności by dane te były merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, aktualne oraz bezpiecznie przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3.  Oświadczamy, że zostały wdrożone środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4.  Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, dla Twojego bezpieczeństwa pamiętaj o:
      a)    ustawieniu hasła do Twojego konta uniemożliwiającego jego łatwe odgadnięcie. Zalecamy unikania używania jako haseł dat, imion, nazwisk, popularnych słów, typowych zestawów 123456, qwerty i stosowania w haśle zarówno ciągu znaków, cyfr oraz dużych i małych liter.
      b)    Każdorazowym wylogowaniu się, poprzez naciśnięcie przycisku „wyloguj” ze swojego konta po zakończonej sesji. Samo zamknięcie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony bibabu.pl.
      c)    Korzystaniu ze sklepu internetowego bibabu.pl wyłącznie za pośrednictwem urządzeń którym ufasz, na których zainstalowano oprogramowanie antywirusowe.

5. Gromadzenie i przetwarzanie danych

1.   Dane osobowe, które nam dobrowolnie powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres e-mail, numer telefonu przetwarzane są przez nas:
       a)      w zakresie niezbędnym do nawiązania, określenia treści, zmiany, zawiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną składanych przez Ciebie w naszym sklepie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego bibabu.pl.
       b)      w celu rozpatrywania ewentualnych składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotów w przypadku odstąpienia od umowy.
       c)      jeśli wyrazisz na to zgodę, na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, handlowych w szczególności o aktualnej ofercie, promocjach i nowościach w postaci newslettera wysyłanego na Twój adres e-mail.
       d)      jeśli wyrazisz na to zgodę, w celu prawidłowego kontaktu z Tobą, jeśli podajesz nam dane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2.   Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu realizacji powyższych celów jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w naszym sklepie.
3.   Dane osobowe które nam przekazujesz, przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych oraz wdrożoną w Polityką ochrony danych osobowych, w celu i zakresie niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), lecz zgodnych ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, których dane dotyczą.
4.   Dane, które nam przekazujesz traktujemy jako dane poufne. Dostęp do Twoich danych mają tylko dostęp osoby upoważnione imiennie do przetwarzania danych przez Administratora.
5.   Powierzając nam swoje dane, masz prawo do wglądu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo sprzeciwu.
6.   Usunięcie danych osobowych może nastąpić wskutek cofnięcia zgody lub wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
7.   Dane osobowe podane przez Ciebie, jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, możesz samodzielnie edytować  w panelu „Moje Konto” / „dane kontaktowe” Możesz się również zwrócić do nas z żądaniem usunięcia całego Twojego Konta Klienta wysyłając stosowną prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@bibabu.pl z adresu poczty zarejestrowanej w sklepie internetowym bibabu.pl. Jeśli chcesz zrezygnować otrzymywania od nas newslettera, możesz to zrobić samodzielnie w panelu „Moje Konto” zakładka „ subskrypcje newslettera” lub wysyłając do nas  wysyłając stosowną prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@bibabu.pl z adresu poczty zarejestrowanej w sklepie internetowym bibabu.pl.
 8.  Jeśli nie jesteś zrejestrowanym użytkownikiem, a powierzyłeś nam dane celem realizacji procesu zamówienia (zakup bez logowania) lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newslettera, w celu zmiany, usunięcia Twoich danych lub rezygnacji z otrzymywania od nas newslettera wyślij do nas stosowną prośbę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@bibabu.pl z adresu poczty, który podałeś przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym bibabu.pl.(w przypadku zmiany lub rezygnacji danych przekazanych na potrzeby realizacji zamówienia) lub który podałeś przy wyrażaniu zgody na wyysłanie newslettera  (w przypadku rezygnacji z otrzymywania newslettera)
9.   Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem: biuro@bibabu.pl
10. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
12. Informujemy, że powierzamy przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi hostingu (Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, zarejestrowanegow  Registergericht Ansbach, HRB 6089  w celu przechowywania danych            osobowych na serwerze) firmom kurierskim (współpracującym z R2G Polska Sp. z o. ul. F. Klimczaka 1 klatka B, 02-797 Warszawa świadczącym usługi pod nazwą apaczka.pl) oraz dostarczające nam oprogramowanie.

6. Polityka cookies

1.   Nasza strona wykorzystuje Pliki cookies, czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu podczas korzystania z naszej witryny i przeznaczone do korzystania z witryny. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera, jak i dla Usługobiorcy i jego danych.
2.   W trakcie korzystania przez Ciebie z naszego sklepu korzystamy z dwóch rodzajów plików cookies - „sesyjnych”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).  Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
3.   Pliki cookies wykorzystujemy w celu:
      a)      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające prawidłowe i bezpieczne działanie sklepu i korzystanie z niego. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie ze sklepu jest niemożliwe;
      b)      „statystyczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie statystycznych informacji o sposobie korzystania ze sklepu, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego sklepu, co umożliwia jego ulepszenie
      c)      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i preferencji np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 
      d)      „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające otrzymanie spersonalizowanej reklamy, zgodnej z Twoimi preferencjami;
4.   Warunkiem działania plików cookies jest Twoja akceptacja na uch używanie w przeglądarce internetowej. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych w sposób domyślny dopuszcza przechowywanie na Twoim urządzeniu plików cookies. Zalecamy sprawdzenie ustawień przeglądarki internetowej przed rozpoczęciem korzystania z witryny.
5.   W każdym momencie możesz  dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
6.   Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej. Informacje o Plikach cookies dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych można znaleźć pod następującymi adresami:
      a)      dla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
      b)      dla Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
      c)      dla Windows Internet Explorer (wersja 7, 8, 10): https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
      d)      dla Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
      e)      dla Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
7.   Pamiętaj, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach sklepu internetowego bibabu.pl
8.   Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator OSO Edyta Polańska. Pliki cookies mogą być także zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i                            wykorzystywane przez współpracujących z operatorem partnerów – Google.

7. Logi serwera

 1.   Zbieramy dane zawarte w logach systemowych (jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi Twój komputer przy każdym połączeniu z witryną, może zawierać różne dane, np. adres IP, z którego można m.in. ustalić skąd nastąpiło połączenie, datę i czas serwera, informacje o  używanej do przeglądania strony przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz). Informacje te są wykorzystywane przez nas w celach technicznych, związanych z administracją serwerem, optymalizacją i modyfikacją strony, w celu lepszego jego stosowania do potrzeb Użytkowników;
2.    Adresy IP są wykorzystywane przez nas do zbierania ogólnych, statystycznych informacji (np. o miejscu, z którego następuje połączenie). Ponadto, dane na temat Użytkowników witryny oraz ich preferencji mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki takie pozostają anonimowe i nie zawierają one danych oraz cech pozwalających na identyfikacje poszczególnych Użytkowników;
3.    Przeglądanie zasobów na naszej stronie jest identyfikowane poprzez adresy URL. Zapisowi mogą podlegać: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika w przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika oraz informacje o jego adresie IP;
4.    Dane, o których mowa w niniejszym punkcie nie są łączone z danymi osobowym Użytkowników przeglądających naszą stronę.

8.     Zmiana postanowień

W związku z ciągłym postępem technicznym oraz rozwojem naszego sklepu dajemy sobie prawo do zmian postanowienia niniejszej polityki prywatności. W takim przypadku podczas Twojego pierwszego, po zmianie Polityki Prywatności, wejścia na stronę zostaniesz powiadomiony o takich zmianach i możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się dalsze korzystanie z witryny.